Spring over hovedmenu

Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéen har i juni 2023 afsluttet sit arbejde. Komitéen blev nedsat i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet og lagde op til, at der skulle nedsættes en komité til at analysere lønstrukturerne på det offentlige område.

 

Afrapportering

Lønstrukturkomitéen har afrapporteret via en række baggrundsrapporter, eksterne analysebidrag samt en interaktiv lønvisualisering.

Find materialet

Interaktiv lønvisualisering

Lønstrukturkomitéen har udarbejdet en interaktive lønvisualisering, der giver overblik over og mulighed for at dykke ned i en del af de statistiske lønopgørelser, som komitéen har udarbejdet. 

Interaktiv lønvisualisering

Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéen er blevet ledet af Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Udover formanden har komitéen bestået af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Morten Skov Christensen (fungerende formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand, HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand, FOA)
 • Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand, Dansk Metal)
 • Lisbeth Lintz (formand, Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Christian Liebing (direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Heino Knudsen (formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg)